KÉPNÉZEGETŐ

KÉPNÉZEGETŐ

A rejtvényes cím mögött több száz kép rejtőzik 2005-től napjainkig. Iskolánk emlékkönyve „időkapszulával” zárul: minden jelenlegi osztályunkról készült pillanatkép az utókornak.

A könyv ára: 3 000 Ft (előfizethető a gondnokságon, a titkárságon, a portán)

 

KÖSZÖNET AZ ÚJDOMBÓVÁRI ŐSZI FESZTIVÁL SZERVEZŐINEK

Kedves Tanulók, Szülők, Szervezőtársak, Barátok, Ismerősök!

 

Úgy gondolom, hogy sikeres, változatos, nagyszabású Őszi fesztivált szerveztünk és bonyolítottunk EGYÜTT!

Köszönöm mindenki munkáját, pozitív hozzáállását, a jókedvet, a rengeteg időt és energiát, amelyet a szervezésbe és megvalósításba fektetett!

Az összefogás, együttgondolkodás ismét sikert hozott!

 

KÖSZÖNÖM!

Kovácsné Lébényi Klára

 

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

Az Országgyűlés 2010. május 31-én a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját, június 4-ét.

Iskolánkban ma közös énekléssel emlékezünk az eseményre.

Nyolcadikosaink központi matematika felvételi eredményeinek összegzése

Az Oktatási Hivatal több, mint 90 százalékban feldolgozta a központi írásbeli felvételivizsga-dolgozatok eredményeit, és honlapján nyilvánosságra hozta azok átlagait és eloszlását.

A 8. évfolyamosok átlagpontszáma matematikából 18,3 pont, magyar nyelvből 32,9, az összesített eredmények átlaga pedig 51,2 pont lett.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2018/OH_honlap_felveteli_eredmenyek_gyorsstat_20180208.pdf

Iskolánk eredményei:

Az országos átlag: 18,3

22 tanuló írt központi felvételit matematikából, ebből 17 tanuló járt és 5 tanuló nem járt előkészítőre.

Eredmények:

 • összes tanuló átlaga: 17,2
 • előkészítősök átlaga: 18,8
 • előkészítőre nem járt tanulók átlaga: 12,0
 • 8. a átlaga: 15,9
 • 8. b átlaga: 13,3
 • 8. c átlaga: 21,5
 • matematika nívó csoportunk átlaga: 28,8

Köszönet az Őszi Fesztivál szervezőmunkájáért

Kedves Szülők, Tanulók, Támogatók,

köszönjük mindenkinek a 26. ÚJDOMBÓVÁRI ŐSZI FESZTIVÁL szervezésében, és lebonyolításában végzett fáradhatatlan, nagy energiát igénylő, de igazán sikeres munkát, a remek együttműködést!

PROFI SZERVEZÉS – PROFI MEGVALÓSÍTÁS

KÖSZÖNJÜK!!!!

Dombóvár Város Önkormányzata, József Attila Általános Iskola

CSENGETÉSI REND

 

CSENGETÉSI REND – DOMBÓVÁR
ÓRA SORSZÁMA BECSENGETÉS KICSENGETÉS
1. 7.55 8.40
2. 8.55 9.40
3. 9.50 10.35
4. 10.45  11.30
5. 11.40  12.25
EBÉDSÁV  12.25  12.45
6.  12.45 13.30
7. 13.35 14.20
8. 14.25  15.10

Intézményi nyitva tartás 2017. szeptember 1-jétől

Kedves Szülők!

A gyermekek nyugalma, biztonsága, és a zavartalan munkavégzés érdekében meg kellett változtatnunk az iskolaépület nyitva tartásának rendjét.

Kérjük, hogy reggel szíveskedjenek csak az auláig kísérni gyermeküket, majd kérjük, az iskolaépületet szíveskedjenek elhagyni!

Az 1. osztályosok szülei az első két hétben felkísérhetik gyermeküket az osztályteremig, de 7.45-kor nekik is el kell hagyniuk az iskolaépületet.

A tanulóknak legkésőbb 7.40-ig meg kell érkezniük az iskolába! A tanítás 7.55-kor kezdődik.

Az iskolaépületbe 7.40 és 15.30 óra között csak előre bejelentkezve, engedéllyel jöhetnek be szülők/hozzátartozók/kísérők, ügyintézésre érkező egyéb személyek!

Délután 15.30 óráig az iskola zárva lesz! Az aulát 15.30 órakor nyitjuk!

Azokat a gyermekeket, akik engedélyt kaptak a 15.30 óra előtti elmenetelre, az engedély felmutatása után a portaszolgálat engedi ki az iskolából az Önök által megadott időpontban, illetve a nevelők engedik el őket, ha már az udvaron tartózkodnak!

A folyosókra/tantermekbe 15.30 óra után sem lehet bemenni!

Ügyintézésre szíveskedjenek előre bejelentkezni! Használják a honlapunkon található hozzáféréseket!

www.jozsefa-dombovar.hu/intézményünk/elérhetőség, vagy a 466-047-es telefonszám megfelelő melléke

Megértésüket, támogatásukat és együttműködésüket köszönjük!

Iskolavezetés

SIKERES NEMZETISÉGI NÉMET TÁBOR

Az EMMI „Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának támogatására” pályázatot írt ki.

A kiírás célja a hazai nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók anyanyelvi nyelvismereteinek bővítésének, a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteik fejlesztésének támogatása anyanyelvi programok (pl. táborok) megvalósítása révén.

Iskolánk a Dombóvári József Attila Általános Iskola ezen a pályázaton 500.000 forintot nyert. A pályázatunk címe és kódja: „Hidak – Brücken” NEMZ-TAB-EPER-17-0169.

A tábort 2017. július 10-16. között rendeztük a dombóvári Gunaras Campingben. 28 fő dombóvári és 38 fő német diák vett részt a programokon, melyeket 8 fő pedagógus szervezett. (ebből 2 fő kísérőtanár a németországi testvériskolánkból jött).

A tervezett tevékenységeket nagyban segítette a nyertes pályázatunk, hiszen meghívott fazekas is kézműveskedett a gyerekekkel, egész napos kirándulást tudtunk szervezni a Balatonra és anyagokat, irodaszereket is sikerült vásárolnunk. Célunk a német nyelv gyakorlása és Dombóvár környéke sváb hagyományainak megelevenítése, megismertetése volt. A 66 fős diákcsapat kétharmada már ismerte egymást a tavaszi németországi találkozás révén, de mindkét oldalról csatlakoztak mások is, ami bizonyítja a kinti tartózkodás sikerét, és egyben pedig meg is alapozza a jövő tavaszi utazásunkat.

A programokról:

július 10. hétfő

 • a szobák elfoglalása
 • fürdés Gunarasban
  • a táborrend, napirend megbeszélése
  • este sváb táncház Bauer Attiláné vezetésével

július 11. kedd

 • a magyar gyerekek csoportmunkában szókincsfejlesztő, játékos feladatokat oldottak meg, csapatjátékokat játszottak a táborban (színháború, számháború), majd fürödtek
 • a német csoport Budapestre látogatott két dombóvári pedagógus vezetésével
 • este vidám vetélkedő vegyes csapatokkal

július 12. szerda

 • csapatversenyt rendeztünk „Gunaras-Rallye” címmel, melynek keretében az üdülőfalut járták be a gyerekek, és feladatlap valamint térkép alapján érdekes helyeket, neveket kellett megtalálniuk
 • délután és este elkezdődtek a sportversenyek: foci, asztalitenisz és tollaslabda bajnokságra nevezhettek a tanulók

július 13. csütörtök

 • egész napos kirándulás a Balatonra: bobozás, fürdés
 • este „Ki tud többet svábul?” szópárbaj csapatokban: ételnevek, sváb kifejezések és ezek mai német jelentése.

július 14. péntek

 • kézműves foglalkozás Horváth Csaba fazekassal
  • közös lángos-sütés tárcsán
  • este aerobic program

július 15. szombat

 • a sportversenyek döntői, eredményhirdetések
 • este zenés divatbemutató

július 16. vasárnap

 • a reggeli után családi programokon vettek részt a gyerekek
 • 45-kor gyülekeztünk az iskolánál
 • megnéztük a folyosón kiállított sváb bútorokat, családi dokumentumokat, tablókat, majd elbúcsúztunk a német diákoktól

A tapasztalataink alapján a táborban sokat fejlődött a tanulók beszédkészsége, hisz a programokon németül kellett egyeztetni a feladatokat, nem beszélve a kialakult barátságokról.

Az időt, a változatos, érdekes, igényes programokat is tekintve is sikeresen megvalósítottuk pályázati céljainkat.

A teljes cikk:

BESZÁMOLÓ A NEMZETISÉGI NÉMET TÁBORRÓL