Általános tantervű osztályban – sakkpalota programmal

Osztályfőnök: Barnáné Hurta Tünde
matematika, testnevelés, vizuális kultúra, technika és tervezés
Osztályfőnök helyettes: Kőszegi Csaba Valér
magyar nyelv és irodalom, ének-zene, etika
Sakkpalota: Barnáné Hurta Tünde
Néptánc (testnevelés): Barnáné Hurta Tünde

Barnáné Hurta Tünde, Kőszegi Csaba Valér