Testnevelés emelt szintű oktatás

„Nyújtsd mindig a legtöbbet! Ne elégedj meg azzal, ami vagy! Próbálj meg az lenni, ami lehetnél!”

Dalnoki Jenő

Iskolánk fontos törekvése volt eddig is, hogy a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése minél több területen megvalósuljon.

Nem az a fontos, hogy minél nagyobb erőkifejtésre serkentsük a fiatalokat, hanem azzal tudunk segíteni, ha megadjuk a lehetőséget a mindennapi testmozgásra.

A célunk az, hogy a gyermekeknek életelemévé váljon a mozgás, mert ez egészséges fejlődésük elengedhetetlen feltétele. Sajnos gyors, látványos javulásra nem számíthatunk, az apró eredményeket is meg kell becsülni, és akkor talán a mostani gyerekek gyerekei már fittebbek, egészségesebbek lesznek.

Nagyon fontos szerepet  kap  az úszás. Tudni kell, hogy ez a legegészségesebb sportág, mely minden izmot megmozgat, helyes testtartást követel, és a tapasztalatok szerint a gyerekek is nagyon szeretik.

Célunk, hogy a tanulót a testnevelés órán minél több sikerélmény érje, ezért a mozgást örömmel végezze, igényévé váljon.

Nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek rendszeres testmozgási igényének kialakítására, a mindennapos testedzés megvalósítására. Ennek érdekében több délutáni sportolási lehetőséget biztosítunk tanulóink számára, így azok is élvezhetik a sportolás örömeit, sikereit, akiknek az edzések időpontjai nem megfelelőek, vagy csak kevés önbizalommal rendelkeznek, hogy megmérettessék önmagukat.

A sportág-specifikus edzések mellett tömegsport jellegű (tanórán kívüli) foglalkozások is zajlanak, melyeken a szakköri és sportköri foglalkozások közösségformáló hatását használjuk ki, s egyben felkészítjük őket a diákolimpiai és egyéb versenyekre.

ÓRASZÁMOK:

Órarendbe iktatva, minden napra elosztva:

Testnevelés emelt szintű osztályokban:

 • 1-4. osztályokban 8 testnevelés óra, melyből 2 óra úszás, 2 óra asztalitenisz
 • 5-6. osztályokban 8 testnevelés óra
 • 7-8.osztályokban 7 testnevelés óra

Tanórán kívüli foglalkozások:

 • labdarúgó edzések: fiúk-lányok részére
 • floorball edzések: alsó-felső tagozat
 • kölyökatlétika: alsó tagozat
 • röplabda: felső tagozat
 • kosárlabda: alsó-felső tagozat
 • tömegsportok: labdás képességfejlesztő foglalkozások alsó tagozat
 • kondicionáló – képességfejlesztő foglalkozások: alsó tagozat
 • asztalitenisz: alsó tagozat
 • pickleball: alsó-felső tagozat

Testnevelést oktató tanárok:

 • Óliás Zsolt – testnevelés szakos tanár, labdarúgó edző, gyermekkori prevenciós- és rehabilitációs mozgásfejlesztő
 • Mátrai-Kovács Diána – testnevelés szakos tanár, atléta edző, aerobik oktató, gyermekkori prevenciós- és rehabilitációs mozgásfejlesztő
 • Magyarfalvi Géza – testnevelés és földrajz szakos tanár
 • Hartung Attila István – testnevelés – földrajz és gyógytestnevelés szakos tanár
 • Czeider-Szemerédi Judit – testnevelés szakos tanár és gyógytestnevelő