Beszámoló 2013.06.

Beszámoló a TÁMOP 3.1.7-2/11-0266 pályázatról

szechenyimegujul

 

A „Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázaton 6 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert iskolánk.

Projektünk megvalósításának kezdete: 2012.05.02.
Fizikai megvalósításának határideje: 2012.12.31.
Megvalósításának határideje: 2013.02.28.

Minden, amit a pályázatban vállaltunk, teljesítettünk.
A projekt ideje alatt a projektmenedzsment folyamatosan dolgozott.
A projekt elején „C” típusú, a végén „D” típusú táblát szereztünk be, és helyeztünk ki. A tájékoztatási követelményeknek eleget téve sajtóközleményt jelentettünk meg a dombóvári Szuperinfóban. A pályázat beindításakor, és zárásakor, iskolánk honlapján is megjelentettünk egy-egy közleményt.
Beszerzett eszközeink a megvalósításhoz:
1 db iratszekrény, 1db beépített szekrény-ajtócsere, 1db író-számítógép-tárgyaló asztal, 4 db notebook, 1db fénymásoló, 1 db flipchart tábla, 10 db pendrive, 5 db DVD vásároltunk a.
A projekt ideje alatt az irodaszer beszerzése folyamatos volt. A számláink kezeléséhez egy db bélyegzőt is készíttetünk.
A projekt belső szakmai munkájához munkacsoportokat hoztunk létre. A szakmai munka a projekt ideje alatt folyamatosan zajlott. Elkészítettük a team SzMSz-t, Etikai kódexet, Projekt tervet, Kommunikációs tervet, Pedagógia Programunkhoz mellékletet készítettünk a referencia intézményi feladatokkal kapcsolatosan. Partnerlistát, elégedettségi kérdőíveket, készítettünk a Jó gyakorlatainkhoz, valamint műhelymunka keretébe bemutattuk őket.
Augusztus végétől lezajlottak a fejlesztési tervbe betervezett képzések. Szakmai munkacsoportjaink munkájához tanácsadói segítséget is kaptunk. Mind a képzéseket, mind a szaktanácsadást az Okker Oktatási Kiadó és Kereskedelmi Zrt. végezte. A fejlesztési tervben betervezettektől semmiben sem tértünk el.
Mivel képzéseink helyben zajlottak, így a helyettesítésekből megmaradt pénzt, illetve azok járulékait további irodaszerek beszerzésére fordítottuk. Erről változás bejelentést nyújtottunk be. Az eredeti költségvetésben betervezett eszközeinket olcsóbban tudtuk beszerezni, valamint képzéseink nagy része helyben zajlott, így az erre betervezett utazási költségünk is megmaradt. Ezt az összeget a belső szakmai munkához szükséges további eszközök beszerzésére fordítottuk. Ezen módosításunkról változás bejelentést nyújtottunk be. Így a fennmaradó 322.783.- Ft-ot is elköltöttük a pályázat zárásáig.
2013. május 8-án az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft átfogó (szakmai és pénzügyi) ellenőrzést tartott, s mindent rendben talált.

Dombóvár, 2013. június 30.

Magyarné Lehóczki Éva
projektmenedzser