Dalmandi tagintézmény

Dombóvári József Attila Általános Iskola
Dalmandi Általános Iskolai Tagintézménye
Cím: 7211 Dalmand, Fő utca 16.
Email cím: dalmand@jozsefa-dombovar.hu
Web: www.jozsefa-dombovar.hu
Telefon, Fax: 06 74/539-001
Tagintézmény-vezető: Balassáné Bornemissza Ágnes

Iskolatörténet:
Dalmandon az elemi iskolai oktatás 1914-ben kezdődött meg, akkor még egy iskolai épületben, s a diákokat egy kántortanító oktatta.
1927-től már két tanítónőt alkalmazott az iskola.
1940-ben tovább bővült a tanítói létszám, s az intézmény élére kinevezték Molnár Jánost igazgatónak. 1945- ben annyira megnőtt a Dalmand községhez tartozó külterületi népesség száma, hogy Vörösegyházán és Alsóleperden önálló iskolát hoztak létre, így valamelyest csökkent a dalmandi általános iskolások létszáma.
Az 50-es évektől a településen az oktatás fejlődésnek indult, 1957 és 1961 között 6 tanterem épült. 1970-ben már 8 tanteremben 20 nevelő 9 tanulócsoportban 245 diákot oktatott. Ekkor már volt 3 csoportos óvoda és 4 csoportos napközi.
1994-től a régi, Kossuth utcai, alsó tagozatos iskolából a diákokat átköltöztették a Fő utcában lévő, ma a Róna Kft-nek otthont adó, épületbe, majd 1996-ban az iskola felújításával az alsó-és felső tagozat egy épületbe költözött. Ekkortól 9 tanterem áll az iskolások rendelkezésére, melyben akkor 120 diákot oktatott 15 tanár.
2004. május 1-jén az iskola udvarán, pályázati pénzből új tornatermet adtak át. Ekkor még Dalmandon az iskola önkormányzati fenntartású, önállóan gazdálkodó intézmény volt. 2004. nyarán az önkormányzat úgy döntött – finanszírozási nehézségek miatt – hogy belép egy dombóvári telephelyű intézményfenntartó társulásba, így 2004. szeptember 1-jétől a Dombóvári József Attila ÁMK tagintézménye lettünk.
A tanulói létszám további csökkenése miatt a felső tagozatos diákok 2008. szeptemberétől a dombóvári székhely iskolába járnak. 2013-ig az intézményünknek szerves része volt az óvoda.
Az iskola 2013. január 1-jétől állami fenntartásba került. Jelenleg a székhely intézménnyel és az attalai telephellyel együtt működik tagintézményünk a Tamási Tankerületi Központ irányítása alatt. Jelenleg alsó tagozatos iskolaként dolgozunk 2 összevont tanulócsoporttal.
A gyerekek 1-4.évfolyamon tanulnak összevont osztályban, 1-3. osztály és 2-4.osztály csoportbontásban, 2-2 osztálytanítóval.
Minden termünk interaktív táblával felszerelt, így a tanulók digitális kompetenciáit fejlesztve változatos és motiváló órák megtartására nyílik lehetőségünk.
Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges, illetve a tanulási nehézséggel küzdő gyermekekre. Mind a tanórákon, mind a tanórán kívüli foglalkozásokon személyiségközpontú, az egyéni különbségeket figyelembe vevő, differenciált nevelő-oktató munkát végzünk.
Az idegen nyelv (angol), 4. évfolyamon kezdődik. Az SNI-s és BTMN-s gyermekekkel gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus foglakozik.
Az intézményünkben 2011-től természetismeret szakkör, 2020-tól tánc- és dráma szakkör is működik.
Változatos programokat szervezünk: őszi túra, 1. osztályosok avatója, Mikulás-váró, karácsonyi ünnepély, farsang, anyák napja, sportnap, tanulmányi kirándulás
Iskolánk és a szülők között évek óta jól működő kapcsolat áll fenn. A szülői munkaközösség segíti és támogatja az intézményünkben folyó oktató-nevelő munkát.
Segítenek az iskolai és a települési programok megszervezésében és lebonyolításában. Minden évben tartunk nyílt napokat, ahol a szülők betekintést nyerhetnek iskolánk mindennapi munkájába.
Azon munkálkodunk, hogy a ránk bízott gyerekekből a bennük rejlő értékeket minél nagyobb sikerrel és eredménnyel hozzuk felszínre.