NTP-KTMK-11-0214

ntp

Pályázati siker

A József Attila ÁMK 1 499 000 forintot nyert a NEFMI által meghirdetett „A közoktatásban tanulók természettudományos, matematikai és műszaki kompetenciáinak elmélyítését segítő tehetséggondozó programok támogatására” című pályázaton.

A pályázati kiírás indoklása, célja:
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása. Ehhez kapcsolódott a felhívás, amelynek célja a közoktatásban tanulók természettudományos és műszaki kompetenciáinak elmélyítését segítő tehetséggondozó programok támogatása.

A közoktatásban tanuló diákok természettudományos és műszaki ismereteinek mélyítése, a tehetséges diákok ezen kompetenciának fejlesztése a tudás alapú gazdaság megteremtésében kulcsfontosságú.

A József Attila ÁMK két pályázatot nyújtott be, egyet az alsó tagozatos-, egyet a felső tagozatos tehetségek fejlesztése érdekében. Az utóbbi pályázat nyert.

A megvalósítandó program célja, hogy megmutassuk: a matematika több is lehet, mint szigorú tudomány. A matematika számunkra a közös élmények, felismerések forrása, az örömteli alkotás eszköze. A tehetségpedagógia, valamint a matematikai és a művészeti oktatás jó gyakorlatainak a népszerűsítése terén kialakított koncepcióinkat arra az elgondolásra alapozzuk, hogy a jövő felnőtteinek új típusú készségekre és képességekre kell szert tenniük, s ehhez új típusú oktatásra van szükségük. Ez élményközpontú, az érzékszervek mindegyikét játékba hozó, és a szociális képességeket is fejlesztő, a tudomány és a művészet területeinek összefüggéseit felfedező pedagógiai gyakorlatok kidolgozását igényli, különös figyelemmel a tehetségek gondozására.

A pályázat május 21-től, egy hónapon keresztül zajlik. A foglalkozások között két kirándulás és egy nagyszabású, minden érdeklődő számára nyitott TEHETSÉGNAP (június 9.), ÉlményMűhely is szerepel. A program keretén belül a kiválasztott tehetségek Pécsett megtekintik az INTERAKTÍV VARÁZSTERET és a VASARELY kiállítást.

A projektben kiváló szakemberek, pedagógusok, tudósok tevékenykednek, foglalkoznak a gyerekekkel: Dárdai Zsuzsa és Saxon Szász János, a MADI Nemzetközi Művészcsoport képviselői, a magyar geometrikus képzőművészet nemzetközileg elismert művelői, Fenyvesi Kristóf, a Jyväskylä-i Egyetem kutatója, nemzetközi konferenciasorozatok elindítója, nemzetközi interdiszciplináris és interartisztikus kurzusok és tudományos együttműködések vezetője, az ÉlményMűhely ötletgazdája és vezetője, Gondos Gábor játéktervező és könyvtáros, Dr. Stettner Eleonóra a Kaposvári Egyetem matematikai tanszékvezetője, pedagógiai innovációk meghonosítója, nemzetközi szaktekintély, az ÉlményMűhely számos nemzetközi projektjének vezetőjeSzabó Ildikó (ANK, Pécs, fizika munkaközösség-vezető) matematika-fizika szakos tanár, az Élményműhely Munkacsoport alapítója, vezetője, Szigeti Tamás, a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium tanára, tehetséggondozó, az origami művelője, Dr. Vörös László a PTE építészkarának geométer tanára, pedagógiai innovációk kidolgozója, Nagy Marianna matematika-technika szakos tanár a József Attila ÁMK-ban, kreatív tehetséggondozó matematika és matematikai alkalmazások területén, Löbl Eszter rajztanár, a József Attila ÁMK rajztanára.