BEISKOLÁZÁS
2022/2023-as TANÉV

Tisztelt Szülők!

Beiratkozás az általános iskolába:

2022. április 21 – 22.

Friss, részletes tájékoztató a beiratkozás folyamatáról

A Tamási Tankerületi Központ hirdetménye a beiratkozásról

Kedves Szülők! Kedves leendő elsősök!

A tanulók intézményünkben emelt szintű testnevelés, általános tantervű (sakkpalota programmal) és német nemzetiségi oktatásban vesznek részt. Diákjaink egész napos iskolai rendszer keretében tanulnak, ami azt jelenti, hogy alsó tagozaton a tanítási órák és más foglalkozások arányosan délelőtt és délután zajlanak, míg felső tagozaton tanórán kívüli tevékenységeket szervezünk a napköziben. Az oktatás így 16 óráig tart.
Kiemelt feladatunk a tehetségek felismerése és gondozása, mely a tanítási időbe beépítve történik sokféle tevékenységgel.
Iskolánkban reggeli (6:30-7:30 között) és délutáni ügyeletet (16:00-17:00 között) is biztosítunk a tanítási órák előtt és után.

Figyelmükbe ajánljuk tájékoztató füzetünket, iskolánk honlapját és facebook oldalát, valamint bemutatkozó filmjeinket, hogy bepillanthassanak intézményünk életébe.

A beiratkozott tanulók számától függően a 2022/2023-as tanévben az első évfolyamon tanítók lehetnek:

testnevelés emelt szintű osztályban:
Gyöngyösi Tiborné (Rita) – Löschné Bencze Andrea
Mátrai-Kovács Diána – testnevelés

általános tantervű (Sakkpalota programú) osztályban:
Barnáné Hurta Tünde – Kőszegi Csaba Valér

 

német nemzetiségi tagozatos osztályban:
Visnyei Hajnalka – Hohmann-Tóth Zsófia
Bálizs Gabriella – nemzetiségi nyelv
Glaubné Nagy Ildikó – nemzetiségi nyelv

Szeretettel várunk minden kedves beiratkozó kisdiákot iskolánkban!

Válassz minket,

légy „józsefattilás”!

Elérhetőségeink:
Dombóvári József Attila Általános Iskola
7200 Dombóvár, Fő utca 42-44.
iskola@jozsefa-dombovar.hu
74/466 047 (titkárság 26-os mellék)