BEISKOLÁZÁS
2024/2025-ös TANÉV

Tisztelt Szülők!

Beiratkozás az általános iskolába:

2024. április 18 – 19.

A szülőnek a beiratkozás napján személyesen meg kell jelenni az intézményben és a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– a gyermek nevére kiállított TAJ kártya
– szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
– a szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– egyéb szakvélemények (pl. SNI /BTMN szakértői vélemény, gyermekvédelmi határozat, hátrányos helyzet / halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat)
– törvényes képviselő személyét alátámasztó, fent felsorolt dokumentumok egyike.

Friss, részletes tájékoztató a beiratkozás folyamatáról

A Tamási Tankerületi Központ hirdetménye a beiratkozásról, körzethatárokról

Kedves Szülők! Kedves leendő elsősök!

A tanulók intézményünkben emelt szintű testnevelés, általános tantervű (sakkpalota programmal) és német nemzetiségi oktatásban vesznek részt. Diákjaink egész napos iskolai rendszer keretében tanulnak, ami azt jelenti, hogy alsó tagozaton a tanítási órák és más foglalkozások arányosan délelőtt és délután zajlanak, míg felső tagozaton tanórán kívüli tevékenységeket szervezünk a napköziben. Az oktatás így 16 óráig tart.
Kiemelt feladatunk a tehetségek felismerése és gondozása, mely a tanítási időbe beépítve történik sokféle tevékenységgel.
Iskolánkban reggeli (6:30-7:30 között) és délutáni ügyeletet (16:00-17:00 között) is biztosítunk a tanítási órák előtt és után.

Figyelmükbe ajánljuk tájékoztató füzetünket, iskolánk honlapját és facebook oldalát, valamint bemutatkozó filmjeinket (kattintson a képre), hogy bepillanthassanak intézményünk életébe.

1. a

1. b

1. c

 

Szeretettel várunk minden kedves beiratkozó kisdiákot iskolánkban!

Válassz minket,

légy „józsefattilás”!

Elérhetőségeink:
Dombóvári József Attila Általános Iskola
7200 Dombóvár, Fő utca 42-44.
iskola@jozsefa-dombovar.hu
74/466 047 (titkárság 26-os mellék)