Intézményi nyitva tartás változása

Kedves Szülők!

A gyermekek nyugalma, biztonsága, és a zavartalan munkavégzés érdekében meg kellett változtatnunk az iskolaépület nyitva tartásának rendjét.

Kérjük, hogy reggel szíveskedjenek csak az auláig kísérni gyermeküket, majd kérjük, az iskolaépületet szíveskedjenek elhagyni!

Az 1. osztályosok szülei az első két hétben felkísérhetik gyermeküket az osztályteremig, de 7.45-kor nekik is el kell hagyniuk az iskolaépületet.

A tanulóknak legkésőbb 7.40-ig meg kell érkezniük az iskolába! A tanítás 7.55-kor kezdődik.

Az iskolaépületbe 7.40 és 16 óra között csak előre bejelentkezve, engedéllyel jöhetnek be szülők/hozzátartozók/kísérők, ügyintézésre érkező egyéb személyek!

Délután 16 óráig az iskola zárva lesz! Az aulát 16 órakor nyitjuk!

Azokat a gyermekeket, akik engedélyt kaptak a 16 óra előtti elmenetelre, az engedély felmutatása után a portaszolgálat engedi ki az iskolából az Önök által megadott időpontban, illetve a nevelők engedik el őket, ha már az udvaron tartózkodnak!

A folyosókra/tantermekbe 16 óra után sem lehet bemenni!

Ügyintézésre szíveskedjenek előre bejelentkezni! Használják a honlapunkon található hozzáféréseket!

www.jozsefa-dombovar.hu/intézményünk/elérhetőség, vagy a 466-047-es telefonszám megfelelő melléke

Megértésüket, támogatásukat és együttműködésüket köszönjük!

Iskolavezetés

SIKERES NEMZETISÉGI NÉMET TÁBOR

Az EMMI „Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának támogatására” pályázatot írt ki.

A kiírás célja a hazai nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók anyanyelvi nyelvismereteinek bővítésének, a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteik fejlesztésének támogatása anyanyelvi programok (pl. táborok) megvalósítása révén.

Iskolánk a Dombóvári József Attila Általános Iskola ezen a pályázaton 500.000 forintot nyert. A pályázatunk címe és kódja: „Hidak – Brücken” NEMZ-TAB-EPER-17-0169.

A tábort 2017. július 10-16. között rendeztük a dombóvári Gunaras Campingben. 28 fő dombóvári és 38 fő német diák vett részt a programokon, melyeket 8 fő pedagógus szervezett. (ebből 2 fő kísérőtanár a németországi testvériskolánkból jött).

A tervezett tevékenységeket nagyban segítette a nyertes pályázatunk, hiszen meghívott fazekas is kézműveskedett a gyerekekkel, egész napos kirándulást tudtunk szervezni a Balatonra és anyagokat, irodaszereket is sikerült vásárolnunk. Célunk a német nyelv gyakorlása és Dombóvár környéke sváb hagyományainak megelevenítése, megismertetése volt. A 66 fős diákcsapat kétharmada már ismerte egymást a tavaszi németországi találkozás révén, de mindkét oldalról csatlakoztak mások is, ami bizonyítja a kinti tartózkodás sikerét, és egyben pedig meg is alapozza a jövő tavaszi utazásunkat.

A programokról:

július 10. hétfő

 • a szobák elfoglalása
 • fürdés Gunarasban
  • a táborrend, napirend megbeszélése
  • este sváb táncház Bauer Attiláné vezetésével

július 11. kedd

 • a magyar gyerekek csoportmunkában szókincsfejlesztő, játékos feladatokat oldottak meg, csapatjátékokat játszottak a táborban (színháború, számháború), majd fürödtek
 • a német csoport Budapestre látogatott két dombóvári pedagógus vezetésével
 • este vidám vetélkedő vegyes csapatokkal

július 12. szerda

 • csapatversenyt rendeztünk „Gunaras-Rallye” címmel, melynek keretében az üdülőfalut járták be a gyerekek, és feladatlap valamint térkép alapján érdekes helyeket, neveket kellett megtalálniuk
 • délután és este elkezdődtek a sportversenyek: foci, asztalitenisz és tollaslabda bajnokságra nevezhettek a tanulók

július 13. csütörtök

 • egész napos kirándulás a Balatonra: bobozás, fürdés
 • este „Ki tud többet svábul?” szópárbaj csapatokban: ételnevek, sváb kifejezések és ezek mai német jelentése.

július 14. péntek

 • kézműves foglalkozás Horváth Csaba fazekassal
  • közös lángos-sütés tárcsán
  • este aerobic program

július 15. szombat

 • a sportversenyek döntői, eredményhirdetések
 • este zenés divatbemutató

július 16. vasárnap

 • a reggeli után családi programokon vettek részt a gyerekek
 • 45-kor gyülekeztünk az iskolánál
 • megnéztük a folyosón kiállított sváb bútorokat, családi dokumentumokat, tablókat, majd elbúcsúztunk a német diákoktól

A tapasztalataink alapján a táborban sokat fejlődött a tanulók beszédkészsége, hisz a programokon németül kellett egyeztetni a feladatokat, nem beszélve a kialakult barátságokról.

Az időt, a változatos, érdekes, igényes programokat is tekintve is sikeresen megvalósítottuk pályázati céljainkat.

A teljes cikk:

BESZÁMOLÓ A NEMZETISÉGI NÉMET TÁBORRÓL

Lezárult az „ÖRÖKÍTŐK” pályázat

A Dombóvári József Attila Általános Iskola 800 000 forintos támogatást nyert az EMMI által kiírt, NTP-MKÖ-16 számú, „A nemzeti kulturális örökség megőrzését, a hazai nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása” c. pályázaton.

A pályázat zárására április 28-án, délután került sor.

 

Az projekt megvalósítása során 30 tanuló vett részt összesen 60 foglalkozáson. Közelebbről megismerkedtek néphagyományokkal, népszokásokkal, népi hangszerekkel és külön elmélyedtek a karácsonyi hagyományokban, népdalokban, melyből remek, emlékezetes iskolai műsor született.

A 2. félév meghozta a különböző népi mesterségek időszakát. Nemezeltek, bőrt munkáltak meg. Sok-sok időt és kitartást igényelt mindannyiuk részéről, de az eredmények azt mutatják, hogy megérte vele ennyit foglalkozni.

Április 28-án vendégünk volt Benedek Krisztina Mária népénekes, néptáncos, pedagógus, hagyományőrző. Krisztinát elkísérte fia, Széphalmi Pál, aki a Operett Színház táncosa. Ő botos tánctanítással színesítette az interaktív tavaszi népszokásokra épülő foglalkozást.

A pályázatunk kirándulással zárult. A gyerekekkel az Őcsényi és a Decsi tájházat látogattuk meg, ahol megismerkedtek a Sárrét néprajzával, lakóinak hagyományaival, mesterségeivel és korábbi életformájukkal.

A pályázat nyújtotta lehetőségek, a változatos foglalkozások megalapozták a tanulók népzenéhez, néphagyományokhoz való kötődését.

A teljes cikk itt olvasható:

Pályázati zárás_újságba

A 2017/2018-as TANÉV VÁRHATÓ PROGRAMJAI

AUGUSZTUS:

23-án, szerdán – ALSÓS TANKÖNYVOSZTÁS

24-én, csütörtökön – FELSŐS TANKÖNYVOSZTÁS

28-án, hétfőn 8 órától – JAVÍTÓVIZSGÁT TEVŐK KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉGE A SZAKTANÁROKKAL

29-én, kedden 8 órától – JAVÍTÓVIZSGÁK

SZEPTEMBER:

1-jén, pénteken 7.40-kor – TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY

1-jén, pénteken 7.55-kor – 1. TANÍTÁSI NAP

29-én, pénteken – EURÓPAI DIÁKSPORT NAPJA

OKTÓBER:

7-én, szombaton – 26. ÚJDOMBÓVÁRI ŐSZI FESZTIVÁL

 

A NYÁRI SZÜNETBEN ÜGYINTÉZÉS CSAK SZERDÁNKÉNT 8-12 ÓRÁIG (MÁS NAPOKON NINCS LEHETŐSÉG ÜGYINTÉZÉSRE!) 

A PROGRAMOK KIÍRÁSA FOLYAMATOSAN FRISSÜL (ESETLEG VÁLTOZIK), KÉRJÜK, FIGYELJÉK FOLYAMATOSAN HONLAPUNKAT!

Iskolavezetés

Étkezés lemondása, bejelentése

Tisztelt Szülők,

az étkezéseket az alábbi címeken lehet bejelenteni, lemondani:

74-466-047/27-es mellék (Francz Brigitta gazdasági munkatárs)

gazdasagi@jozsefa-dombovar.hu

Más telefonszám, vagy elérés nem működik!

Iskolavezetés