Általános tantervű oktatás/Sakkpalota

Iskolánkban fontosnak tartjuk, hogy minél sokoldalúbban fejlesszük tanítványainkat, ezért vezettük be az általános tantervű osztályainkban a Sakkpalota oktatást. A Polgár Judit Sakkalapítvány által kifejlesztett Sakkpalota program alkalmazásával segítjük tanítványaink kompetenciafejlesztését. A programot 2018 óta önálló tantárgyként használjuk az 1-4. osztályban. Ugyan ebben az évben elnyertük a Sakkpalota Referencia Intézmény címet.

A program előmozdítja a különböző tantárgyak elsajátítását, stratégiai és ok-okozati, szekvenciális gondolkodást. Segítségével nemcsak a matematikában, a logikában és a problémamegoldásban, hanem az olvasás és a szóbeli kifejezés terén is erősödnek tanítványaink, vagyis a sakkozás a készségek egész spektrumának kedvező változását hozza. Fejleszti az analizáló és szintetizáló képességet, emlékezőtehetséget, elvont és logikus gondolkodást, a megosztott figyelem képességét, produktív képzeletet, összefüggések felismerésének képességét, az összpontosítás képességét, kreativitást, elvonatkoztatási és általánosítási képességet, problémaérzékenységet, kombinatív képességet, a módszeres és hatékony gondolkodást, a tanulási képességet. A sakkozás jelentős személyiségformáló hatással is bír. Lehetőséget kínál az erkölcsi nevelésre: becsületességre, a következmények vállalására, önuralomra, helyzetértékelésre, gyors megítélésre és döntésre ösztönöz, felelősségérzetre, versenyszellemre, a versenytárs tiszteletére, kitartásra, önbizalomra, a kudarcok elviselésére, lényeglátásra, barátságra, rendszeres és pontos munkavégzésre, fegyelmezett viselkedésre, a szabályok, normák és törvények tiszteletben tartására nevel.

Sakkpalota programot oktató tanítóink:

Barnáné Hurta Tünde

Balikáné Bank Ildikó

Dorn Judit Dorina