Alkalmazottaink

Pedagógusaink

Név Beosztása, szakjai
Ambrus Bernadett angol szakos tanár, ének-zene tanító, 6. b osztályfőnök-helyettese
Bakonyváriné Szabó Brigitta történelem-ének-zene szakos tanár, 7. c osztályfőnöke
Balikáné Bank Ildikó tanító, 4. a osztályfőnöke
Barnáné Hurta Tünde tanító, 2. b osztályfőnöke, alsó tagozatos reál munkaközösség vezetője
Bálizs Gabriella német szakos tanár, gyógypedagógus, 8. c osztályfőnöke
Bauer Attiláné német nemzetiségi tanító, okleveles pedagógiatanár némettanár, 5. c osztályfőnök-helyettese
Bauerné Horváth Edina magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 5. c osztályfőnöke
Bán-Feller Judit magyar nyelv és irodalom-pedagógia szakos tanár, 5. a osztályfőnök-helyettese
Béres Sarolta magyar nyelv és irodalom szakos tanár, napközis nevelő, gyermek- és ifj.véd felelős, napközis munkaközösség-vezető, 5. b osztályfőnöke
Bischof Katalin magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanár
Czeider-Szemerédi Judit testnevelés szakos tanár
Dávid-Eperjesi Edina tanító, 4. a osztályfőnök-helyettese
Dorn Judit Dorina tanító, 1. a osztályfőnöke
Erdeiné Hasulyó Laura technika szakos tanár, fejlesztőpedagógus, iskolai könyvtáros, 8. a osztályfőnök-helyettese
Erdősiné Kardos Andrea tanító, 4. c osztályfőnöke
Esküdt Timea matematika-kémia szakos tanár, 7. c osztályfőnök-helyettese
Faour-Harta Bernadett angol-német nyelvtanító, 6. c osztályfőnök-helyettese
Géringné Pápay Ágnes német-francia szakos tanár, 8. c osztályfőnöke-helyettese
Glaubné Nagy Ildikó német szakos tanár, idegen nyelvi munkaközösség-vezető, 6. c osztályfőnöke
Gyenei Zsuzsanna angol szakos tanár, táncpedagógus, 6. a osztályfőnöke
Gyöngyösi Tiborné tanító, 2. a osztályfőnöke
Hartung Attila István testnevelés-földrajz-gyógytestnevelés szakos tanár
Heckerné Pálúr Mária fizika szakos tanár
Hegedüs Rita tanító, 3. b osztályfőnöke
Herkéné Hégely Beáta gyógypedagógus, fejlesztő foglalkozások
Hohmann-Tóth Zsófia GYES, tanító
Inguláné Futó Orsolya magyar nyelv és irodalom szakos tanár, intézményvezető
Jankel-Kovács Adrienn tanító, 1. c osztályfőnök-helyettese
Juhász Gábor tanító, 1. b osztályfőnöke
Kántorné Kovács Adrienn rajz-vizuális kultúra tanár, 7. b osztályfőnök-helyettese
Kocsis Károlyné tanító, 3. a osztályfőnök-helyettese
Kovács Karolina informatikus, mérnök-tanár, 8. b osztályfőnök-helyettese
Kőszegi Csaba Valér tanító, 2. b osztályfőnök-helyettese
Kürtös Hajnalka tanító, 3. a osztályfőnöke
Lászlóné Papp Petra biológia és környezetten szakos tanár, napközis nevelő, természettudományos munkaközösség-vezető, 7. b osztályfőnöke
Lehóczki Éva testnevelés tanító, alsó tagozatos intézményvezető-helyettes
Löschné Bencze Andrea tanító, 2. a osztályfőnök-helyettese
Magyarfalvi Géza földrajz-testnevelés szakos tanár, 7. a osztályfőnök-helyettese
Máté Zsuzsanna tanító, 1. a osztályfőnök-helyettese
Mátrai-Kovács Diána testnevelés szakos tanár, 5. a osztályfőnöke
Monostori Istvánné tanító, 3. b osztályfőnök-helyettese
Nagy Marianna matematika-technika szakos tanár, 8. a osztályfőnöke
Nagy Zsanett tanító, 3. c osztályfőnök-helyettese
Nagyné Mohácsi Katalin tanító, 1. b osztályfőnök-helyettese
Óliás Zsolt testnevelés szakos tanár, 7. a osztályfőnöke, testnevelés munkaközösség-vezető
Olléné Kutasi Andrea tanító, 4. c osztályfőnök-helyettese
Pogrányi Tibor Zsoltné tanító, 1. c osztályfőnöke
Porgányi Ildikó Ágnes matematika-ének-zene szakos tanár, 8. b osztályfőnöke, matematika munkaközösség-vezető
Schilli Angéla Mária tanító, 2. c osztályfőnök-helyettese
Schrettner Nóra gyógypedagógus, fejlesztő foglalkozások, 6. a osztályfőnök-helyettese, nevelési munkaközösség-vezető
Sperling Tímea matematika szakos tanár
Spráger-Balatoni Csilla tanító, 3. c osztályfőnöke
Szalainé Balogh Erika magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felső tagozatos intézményvezető-helyettes
Tenczlinger Mónika történelem-biológia szakos tanár, 6. b osztályfőnök
Tonácsné Kiss Erzsébet angol szakos tanító, 4. b osztályfőnöke
Uti Orsolya tanító, 4. b osztályfőnök-helyettese
Visnyei Hajnalka tanító,  2. c osztályfőnöke, alsó tagozatos anyanyelvi munkaközösség-vezető

 

Pedagógiai munkát segítők

Név Beosztás
Mikolics Mandy Yvonne pedagógiai asszisztens
Nyéki Gábor rendszergazda
Sperling Krisztina  pedagógiai asszisztens
Tombiné Tolnai Zita iskolatitkár
Tóth Evelin pedagógiai asszisztens
Zag Babett iskolatitkár


Technikai alkalmazottak

Név Beosztás
Bognár Jánosné takarító
Francz Brigitta gazdasági ügyintéző
Horváth Terézia takarító
Klosz Beáta gazdasági ügyintéző
Kovács Csaba gépjárművezető
Lakos István karbantartó
Lőrincz Lívia takarító
Martinka Tamásné takarító
Marton Sándorné takarító
Petrohai Enikő takarító
Schäferné Szalai Erika takarító
Sipos Zsuzsanna takarító
Szávold László udvaros-karbantartó
Tombi Juvenál Artúr karbantartó
Tóth Istvánné portás
Zsiga Róbertné portás