Alkalmazottaink

Pedagógusaink

Név beosztása, szakjai
Ambrus Bernadett angol szakos tanár, ének-zene tanító
Bakonyváriné Szabó Brigitta történelem-ének-zene szakos tanár, 5.c osztályfőnök-helyettese
Balikáné Bank Ildikó tanító, 4.a osztályfőnöke
Barnáné Hurta Tünde tanító, 2.b osztályfőnöke
Bálizs Gabriella német szakos tanár, gyógypedagógus, 8.c osztályfőnök-helyettese
Bauer Attiláné német szakos tanár, 7.c osztályfőnöke
Bauerné Horváth Edina magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Bencze Lajos földrajz-biológia szakos tanár
Berta Mária tanító, 4.b osztályfőnöke, alsó tagozatos reál munkaközösség vezetője
Béres Sarolta magyar nyelv és irodalom szakos tanár, napközis nevelő, gyermek- és ifj.véd felelős, 7.b osztályfőnöke
Bischof Katalin magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanár, 5.a osztályfőnöke
Deli Orsolya ének-zene szakos tanár, 5.a osztályfőnök-helyettese
Dorn Judit Dorina tanító, 1.a osztályfőnök-helyettese
Erdeiné Hasulyó Laura technika szakos tanár, fejlesztőpedagógus, iskolai könyvtáros, 7.c osztályfőnök-helyettese
Erdősiné Kardos Andrea tanító, 4.c osztályfőnök-helyettese
Esküdt Timea matematika-kémia szakos tanár, 5.c osztályfőnök-helyettese
Bán-Feller Judit magyar nyelv és irodalom-pedagógia szakos tanár, napközis munkaközösség-vezető, 5.b osztályfőnök-helyettese
Géringné Pápay Ágnes német-francia szakos tanár, 8.c osztályfőnöke
Glaubné Nagy Ildikó német szakos tanár, idegen nyelvi munkaközösség-vezető, 6. c osztályfőnöke
Gyenei Zsuzsanna angol szakos tanár, táncpedagógus, 6.b osztályfőnöke
Harta Bernadett angol nyelvi tanító, német nyelvi tanító, 7.b osztályfőnök-helyettese
Hartung Attila testnevelés-földrajz-gyógytestnevelés szakos tanár, 8.a osztályfőnök-helyettese
Heckerné Pálúr Mária fizika szakos tanár
Hegedüs Rita tanító, 2.c osztályfőnök-helyettese
Herkéné Hégely Beáta gyógypedagógus, fejlesztő foglalkozások, 8.b osztályfőnök-helyettese
Inguláné Futó Orsolya magyar nyelv és irodalom szakos tanár, intézményvezető
Juhász Csilla magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felső tagozatos intézményvezető-helyettes
Juhász Gábor tanító, 1.a osztályfőnöke, tánc- és drámapedagógus
Kalocsáné Király Mária tanító, 4.c osztályfőnöke, ének-zene tanító, KT elnöke
Kántorné Kovács Adrienn rajz-vizuális kultúra tanár, 6.b osztályfőnök-helyettese
Kocsis Károlyné tanító, 3.b osztályfőnök-helyettese
Kollár Katalin tanító, 2.a osztályfőnök-helyettese
Kovács Adrienn tanító, 1.b osztályfőnök-helyettese
Kovács Karolina informatikus, mérnök-tanár, 5.b osztályfőnöke
Kőszegi Csaba Valér tanító, 4.a osztályfőnök-helyettese
Kürtös Hajnalka tanító, 3.b osztályfőnöke
Lászlóné Papp Petra biológia és környezetten szakos tanár, napközis nevelő
Löschné Bencze Andrea tanító, 2.a osztályfőnöke
Magyarfalvi Géza földrajz-testnevelés szakos tanár, 7.a osztályfőnöke
Magyarné Lehóczki Éva testnevelés tanító, alsó tagozatos intézményvezető-helyettes
Mátrai-Kovács Diána testnevelés szakos tanár
Monostori Istvánné tanító, 3.c osztályfőnöke
Nagy Marianna matematika-technika szakos tanár, DÖK patronáló, nevelési munkaközösség-vezető
Óliás Zsolt testnevelés szakos tanár, 7.a osztályfőnök-helyettese, testnevelés munkaközösség-vezető
Olléné Kutasi Andrea tanító, 3.c osztályfőnök-helyettese
Pallosné Horváth Virág tanító,  1.c osztályfőnöke, alsó tagozatos anyanyelvi munkaközösség-vezető
Pogrányi Tibor Zsoltné tanító, 1.c osztályfőnök-helyettese
Porgányi Ildikó Ágnes matematika-ének-zene szakos tanár, 8.b osztályfőnöke, matematika munkaközösség-vezető
Pretzné Wadl Ildikó földrajz-testnevelés szakos tanár, 6.a osztályfőnöke
Rusvai Péterné magyar-német szakos tanár, 8.a osztályfőnöke
Schilli Angéla tanító, 2.b osztályfőnök-helyettese
Schrettner Nóra gyógypedagógus, fejlesztő foglalkozások, 6.a osztályfőnök-helyettese
Sperling Tímea matematika szakos tanár
Spráger-Balatoni Csilla tanító, 3.a osztályfőnök-helyettese
Szalainé Balogh Erika magyar nyelv és irodalom szakos tanár, humán munkaközösség-vezető,  6.c osztályfőnök-helyettese
Tanner Zsuzsanna tanító, 3.a osztályfőnöke
Tonácsné Kiss Erzsébet angol szakos tanító, 4.b osztályfőnök-helyettese
Visnyei Hajnalka tanító,  2.c osztályfőnöke
Vörösné Bernáth Katalin tanító, 1.b osztályfőnöke

 

Pedagógiai munkát segítők

Név Beosztás
Hörnyéki Gyula laboráns
Sperling Krisztina iskolatitkár
Mikolics Mandy Yvonne pedagógiai asszisztens
Nyéki Gábor rendszergazda
Tombiné Tolnai Zita iskolatitkár
Tóth Evelin pedagógiai asszisztens


Technikai alkalmazottak

Név Beosztás
Bognár Jánosné takarító
Csipakné Tóta Ágnes takarító
Kardos Lászlóné takarító
Klosz Beáta gazdasági ügyintéző
Kovács Csaba gépjárművezető
Lőrincz József karbantartó
Lőrincz Lívia takarító
Francz Brigitta gazdasági ügyintéző
Sebők Gyuláné takarító
Sipos Zsuzsanna takarító
Szabó Józsefné takarító
Reinhardt Györgyné takarító
Szávold László udvaros-karbantartó
Tóth Istvánné portás
Zsiga Róbertné portás