Alkalmazottaink

Pedagógusaink

Név beosztása, szakjai
Ambrus Bernadett angol szakos tanár, ének-zene tanító, 7.a osztályfőnök-helyettese
Bakonyváriné Szabó Brigitta történelem-ének-zene szakos tanár, 8.b osztályfőnöke
Balikáné Bank Ildikó tanító, 2.a osztályfőnöke
Barnáné Hurta Tünde tanító, 4.a osztályfőnök-helyettese
Bálizs Gabriella német szakos tanár, gyógypedagógus, 6.c osztályfőnök-helyettese
Bauer Attiláné német szakos tanár, 5.c osztályfőnöke
Bauerné Horváth Edina magyar szakos tanár, 7.d osztályfőnök-helyettese
Bencze Lajos földrajz-biológia szakos tanár
Berta Mária tanító, 2.b osztályfőnöke, alsó tagozatos reál munkaközösség vezetője
Béres Sarolta magyar nyelv és irodalom szakos tanár, napközis nevelő, gyermek- és ifj.véd felelős, 5.b osztályfőnöke
Deli Orsolya ének-zene szakos tanár, 8. a osztályfőnök-helyettese
Dorn Judit Dorina tanító, 3.a osztályfőnök-helyettese
Erdeiné Hasulyó Laura technika szakos tanár, fejlesztőpedagógus, iskolai könyvtáros, 5.c osztályfőnök-helyettese
Erdősiné Kardos Andrea tanító, 2.c osztályfőnök-helyettese
Esküdt Timea matematika-kémia szakos tanár, 7. c osztályfőnöke
Bán-Feller Judit magyar nyelv és irodalom-pedagógia szakos tanár, napközis nevelő
Géringné Pápay Ágnes német-francia szakos tanár, 6. c osztályfőnöke
Glaubné Nagy Ildikó német szakos tanár, idegen nyelvi munkaközösség-vezető, 8. c osztályfőnöke
Gyenei Zsuzsanna angol szakos tanár, táncpedagógus, 7.c osztályfőnök-helyettese
Harasztiné Nagy Eleonóra napközis nevelő
Harsányiné Babócsai Gabriella tanító, 1.a osztályfőnöke
Harta Bernadett angol nyelvi tanító, német nyelvi tanító, 5.b osztályfőnök-helyettese
Hartung Attila testnevelés-földrajz-gyógytestnevelés szakos tanár, 6.a osztályfőnök-helyettese
Hegedüs Rita tanító, 4. b osztályfőnök-helyettese
Hegedüs Szilvia tanító, 3.b osztályfőnök-helyettese
Herkéné Hégely Beáta gyógypedagógus, fejlesztő foglalkozások
Inguláné Futó Orsolya magyar szakos tanár, humán munkaközösség-vezető, 7.a osztályfőnöke
Juhász Csilla magyar szakos tanár, felső tagozatos intézményvezető-helyettes
Juhász Gábor tanító, 3.a osztályfőnöke, tánc- és drámapedagógus
Kalocsáné Király Mária tanító, 2.c osztályfőnöke, ének-zene tanító, KT elnöke
Mátrai-Kovács Diána testnevelés szakos tanár, 7.d osztályfőnöke
Kocsis Károlyné tanító, 1.b osztályfőnök-helyettese
Kollár Katalin tanító,  4.c osztályfőnöke
Komprádtné Vértes Viktória rajz-vizuális kultúra tanár, 6.b osztályfőnök-helyettese
Kovács Karolina informatikus, mérnök-tanár, 8.b osztályfőnök-helyettese
Kovács Péter testnevelés szakos tanár, óraadó
Kovácsné Lébényi Klára matematika-fizika szakos tanár, intézményvezető
Kovács Sándorné történelem szakos tanár
Kürtösné Orbán Hajnalka tanító, 1.b osztályfőnöke
Lászlóné Papp Petra napközis nevelő
Löschné Bencze Andrea tanító,  4.a osztályfőnöke
Magyarfalvi Géza földrajz-testnevelés szakos tanár, 5.a osztályfőnöke
Magyarné Lehóczki Éva testnevelés tanító, alsó tagozatos intézményvezető-helyettes
Monostori Istvánné tanító, 1.c osztályfőnöke
Nagy Györgyi fizika szakos tanár, óraadó
Nagy Marianna matematika-technika szakos tanár
Óliás Zsolt testnevelés szakos tanár, 5.a osztályfőnök-helyettese, testnevelés munkaközösség-vezető
Olléné Kutasi Andrea tanító, 1.c osztályfőnök-helyettese
Orbán László informatika tanár – áttanító
Pallosné Horváth Virág tanító,  3.c osztályfőnöke, alsó tagozatos anyanyelvi munkaközösség-vezető
Pogrányi Tibor Zsoltné tanító, 3.c osztályfőnök-helyettese
Porgányi Ildikó Ágnes matematika-ének-zene szakos tanár, 6.b osztályfőnöke, matematika munkaközösség-vezető
Pretzné Wadl Ildikó földrajz-testnevelés szakos tanár, 7.b osztályfőnöke
Rusvai Péterné magyar-német szakos tanár, 6.a osztályfőnöke
Schilli Angéla tanító, 4. c osztályfőnök-helyettese
Schrettner Nóra gyógypedagógus, fejlesztő foglalkozások, 7.b osztályfőnök-helyettese
Sperling Tímea matematika szakos tanár, 8.a osztályfőnöke
Spráger-Balatoni Csilla tanító, 2.a osztályfőnök-helyettese
Szalainé Balogh Erika magyar nyelv és irodalom szakos tanár, DÖK patronáló, 8.c osztályfőnök-helyettese
Tancsa Norbert testnevelés szakos tanár, óraadó
Tanner Zsuzsanna tanító, 1.a osztályfőnök-helyettese
Tonácsné Kiss Erzsébet angol szakos tanító, 2.b osztályfőnök-helyettese
Tóth Sándor fizika szakos tanár, óraadó
Varga Istvánné napközis nevelő
Visnyei Hajnalka tanító,  4.b osztályfőnöke
Vörösné Bernáth Katalin tanító,  3.b osztályfőnöke

Pedagógiai munkát segítők

Név Beosztás
Eses Alexandra pedagógiai asszisztens
Guzsó Ferenc laboráns
Sperling Krisztina iskolatitkár
Mikolics Mandy Yvonne pedagógiai asszisztens
Nyéki Gábor rendszergazda
Tombiné Tolnai Zita iskolatitkár


Technikai alkalmazottak

Név Beosztás
Bognár Jánosné takarító
Csipakné Tóta Ágnes takarító
Ispán Tiborné portás
Kardos Lászlóné takarító
Klosz Beáta gazdasági ügyintéző
Lőrincz József karbantartó
Francz Brigitta munkaügyi ügyintéző
Ritecz András portás
Sebők Gyuláné takarító
Sipos Zsuzsanna takarító
Szabó Józsefné tanulókísérő, takarító
Reinhardt Györgyné takarító
Szávold László udvaros-karbantartó
Tóth Istvánné takarító