Alkalmazottaink

Pedagógusaink

Név Beosztása, szakjai
Ambrus Bernadett angol szakos tanár, ének-zene tanító, 8. a osztályfőnök-helyettese
Bakonyváriné Szabó Brigitta történelem-ének-zene szakos tanár, 8. c osztályfőnök
Balikáné Bank Ildikó tanító, 3. a osztályfőnöke
Barnáné Hurta Tünde tanító, 1. b osztályfőnöke, alsó tagozatos reál munkaközösség vezetője
Bálizs Gabriella német szakos tanár, gyógypedagógus, 7. c osztályfőnök
Bauer Attiláné német nemzetiségi tanító, okleveles pedagógiatanár némettanár
Bauerné Horváth Edina magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 6. c osztályfőnök-helyettese
Bán-Feller Judit GYES, magyar nyelv és irodalom-pedagógia szakos tanár
Berta Mária tanító, 3. b osztályfőnöke
Béres Sarolta magyar nyelv és irodalom szakos tanár, napközis nevelő, gyermek- és ifj.véd felelős, napközis munkaközösség-vezető
Bischof Katalin magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanár, 8. a osztályfőnöke
Czeider-Szemerédi Judit testnevelés szakos tanár
Dávid-Eperjesi Edina tanító, 3. a osztályfőnök-helyettese
Dorn Judit Dorina tanító, 4. a osztályfőnök-helyettese
Erdeiné Hasulyó Laura technika szakos tanár, fejlesztőpedagógus, iskolai könyvtáros, 7. a osztályfőnök-helyettese
Erdősiné Kardos Andrea tanító, 3. c osztályfőnöke
Esküdt Timea matematika-kémia szakos tanár, 8. c osztályfőnök-helyettese
Faour-Harta Bernadett angol-német nyelvtanító
Géringné Pápay Ágnes német-francia szakos tanár, 7. c osztályfőnöke-helyettese
Glaubné Nagy Ildikó német szakos tanár, idegen nyelvi munkaközösség-vezető, 5. c osztályfőnöke
Gyenei Zsuzsanna angol szakos tanár, táncpedagógus, 5. a osztályfőnöke
Gyöngyösi Tiborné tanító, 1. a osztályfőnöke
Hartung Attila testnevelés-földrajz-gyógytestnevelés szakos tanár
Heckerné Pálúr Mária fizika szakos tanár
Hegedüs Rita tanító, 2. b osztályfőnöke
Herkéné Hégely Beáta gyógypedagógus, fejlesztő foglalkozások, 8. b osztályfőnök-helyettese
Inguláné Futó Orsolya magyar nyelv és irodalom szakos tanár, intézményvezető
Jankel-Kovács Adrienn tanító, 4. b osztályfőnök
Juhász Csilla magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felső tagozatos intézményvezető-helyettes
Juhász Gábor tanító, 4. a osztályfőnöke
Kántorné Kovács Adrienn rajz-vizuális kultúra tanár, 6. b osztályfőnök-helyettese
Kocsis Károlyné tanító, 2. a osztályfőnök-helyettese
Kovács Karolina informatikus, mérnök-tanár, 8. b osztályfőnöke
Kőszegi Csaba Valér tanító, 1. b osztályfőnök-helyettese
Kürtös Hajnalka tanító, 2. a osztályfőnöke
Lászlóné Papp Petra biológia és környezetten szakos tanár, napközis nevelő, természettudományos munkaközösség-vezető, 6. b osztályfőnöke
Lehóczki Éva testnevelés tanító, alsó tagozatos intézményvezető-helyettes
Löschné Bencze Andrea tanító, 1. a osztályfőnök-helyettese
Magyarfalvi Géza földrajz-testnevelés szakos tanár, 6. a osztályfőnök-helyettese
Mátrai-Kovács Diána testnevelés szakos tanár
Monostori Istvánné tanító, 2. b osztályfőnök-helyettese
Nagy Marianna matematika-technika szakos tanár, 7. a osztályfőnöke
Nagy Zsanett tanító, 2. c osztályfőnök-helyettese
Óliás Zsolt testnevelés szakos tanár, 6. a osztályfőnöke, testnevelés munkaközösség-vezető
Olléné Kutasi Andrea tanító, 3. c osztályfőnök-helyettese
Pogrányi Tibor Zsoltné tanító, 4. c osztályfőnök-helyettese
Porgányi Ildikó Ágnes matematika-ének-zene szakos tanár, 7. b osztályfőnöke, matematika munkaközösség-vezető
Rusvai Péterné magyar-német szakos tanár
Schilli Angéla Mária tanító, 4. b osztályfőnök-helyettese
Schrettner Nóra gyógypedagógus, fejlesztő foglalkozások, 5. a osztályfőnök-helyettese, nevelési munkaközösség-vezető
Sperling Tímea matematika szakos tanár
Spráger-Balatoni Csilla tanító, 2. c osztályfőnöke
Szalainé Balogh Erika magyar nyelv és irodalom szakos tanár, humán munkaközösség-vezető,  5. c osztályfőnök-helyettese
Tenczlinger Mónika történelem-biológia szakos tanár, 5. b osztályfőnök
Tonácsné Kiss Erzsébet angol szakos tanító, 3. b osztályfőnök-helyettese
Hohmann-Tóth Zsófia tanító,  1. c osztályfőnök-helyettese
Visnyei Hajnalka tanító,  1. c osztályfőnöke, alsó tagozatos anyanyelvi munkaközösség-vezető

 

Pedagógiai munkát segítők

Név Beosztás
Mikolics Mandy Yvonne pedagógiai asszisztens
Nyéki Gábor rendszergazda
Sperling Krisztina  pedagógiai asszisztens
Tombiné Tolnai Zita iskolatitkár
Tóth Evelin pedagógiai asszisztens
Zag Babett iskolatitkár


Technikai alkalmazottak

Név Beosztás
Berta Istvánné takarító
Bognár Jánosné takarító
Csipakné Tóta Ágnes takarító
Francz Brigitta gazdasági ügyintéző
Hoffmanné Osvald Eszter gazdasági ügyintéző
Horváth Terézia takarító
Klosz Beáta gazdasági ügyintéző
Kovács Csaba gépjárművezető
Lőrincz József karbantartó
Lőrincz Lívia takarító
Sipos Zsuzsanna takarító
Szabó Józsefné takarító
Szávold László udvaros-karbantartó
Tóth Istvánné portás
Zsiga Róbertné portás