NTP-KTMK-12-0037

NTP-KTMK-12-0037– A köznevelésben tanulók természettudományos, matematikai és műszaki kompetenciáinak elmélyítését segítő tehetséggondozó programok támogatására

 

Cím: ÉlményMűhely Tehetségkör – alsó tagozatos tehetségek számára

A tehetséggondozó műhely célja, hogy a gyerekek a valóságot ne tantárgyakra bontva ismerjék meg, vegyék észre, hogy egy matematikai fogalomból kiindulva a természettudományok, a humántudományok, a művészetek különböző területeihez, sokszor a bennünket körülvevő hétköznapi jelenségekhez is el lehet jutni.

A témák történelmi kontextusba ágyazva, érdekességekkel, anekdotákkal, történetekkel fűszerezve kerülnek bemutatásra. Legfontosabb feladatunk a kapcsolatok keresése a tudományok, művészetek, hétköznapi tapasztalásaink között. Fontos, hogy a gyerekek önálló kutatómunkát is végezzenek számítógépen és könyvtárban egyaránt, (könyvtár is fontos, nincs minden digitalizálva, ha könyvtárból gyűjt, nem használhatja a CTRL C CTRL V billentyűkombinációt, ha felkerül a honlapra, sok minden általunk lesz „digitalizálva”) Az információgyűjtésbe a szülők, tanárok, rokonok, ismerősök minél szélesebb körét be szeretnénk vonni. A modellezéshez két készletet is vásárolunk nekik Zometool, és Poliuniverzum készletet, amelyek segítségével a minták, szimmetriák, struktúrák, fraktálszerkezetek tanulmányozása élményszerűbbé válik. A rajzok, minták tervezéséhez szabad forráskódú számítógépes programokat is használunk, pl. Cali, Inscape.

Megítélt támogatási összeg: 600.000 Ft