TÁMOP – 3.1.5

A József Attila Általános Művelődési Központ 11 millió forint támogatást nyert, a
TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0109
Pedagógusképzések
(a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)
PÁLYÁZATON

jafej
„A pedagógiai kultúra megújítása a József Attila ÁMK-ban”
címmel
A pályázat célja a pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges új módszerek (tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák, projekt módszer stb.), eszközök (pl. IKT) használatának széleskörű megismertetésével és elterjesztésével, másrészt az intézmények bevonásával, a szolgáltatások és intézményi fejlesztések korszerűsítésével történik.
Jelen konstrukcióban az osztálytermi gyakorlaton túl a fejlesztéseket megerősítő, támogató, oklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzések támogathatók a felsőoktatás rendszerében, melyek olyan szakmai, szakértői területekre készítik fel a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusokat, amelyek a fejlesztések implementációs folyamatait támogatják, illetve a már módosított pedagógiai programok hatékony, minőségi megvalósítását garantálják.
A közoktatás modernizációjának végrehajtására csak kompetencia alapú és integrált szemléletű korszerű pedagógiai módszereket alkalmazni tudó pedagógusok képesek.
Az intézmény négy pedagógusának továbbtanulását, képzését kívánják támogatni ebből a pályázati forrásból.
logopa´r
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósulnak meg.