TÁMOP-3.1.7-11/2-2012-0266

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése
TÁMOP-3.1.7-11/2

megujul szechenyi

„A József Attila ÁMK Általános Iskolájának felkészülése a referencia-intézményi munkára” című pályázaton iskolánk 6 millió forint támogatást nyert.

A város általános iskolái közül elsőként vezettük be a kompetencia-alapú oktatást, melynek országos elterjesztése a Nemzeti Fejlesztési Terv feladatai között szerepel. Tudjuk, hogy milyen nagy fontosságú az óvodás, kisiskolás korban elsajátított alapképességek és készségek, továbbá kulcskompetenciák fejlesztése, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás feltételeiként szolgálnak. A központi program által kifejlesztett oktatási programcsomagokat, módszertani eljárásokat alkalmazzuk szövegértés-szövegalkotási, matematika-logikai-, szociális-életviteli-, és az életpálya-építési- kompetencia területeken, tantárgytól függően csoportfoglalkozásokon, tanórák mindegyikén, vagy csak a tanórák egy részén, illetve délutáni szabadidős foglalkozásokon.  Kompetencia-alapú oktatási programunkban a pedagógia legkiválóbb hagyományait megőrizve, új módszerekkel, tanulásszervezési eljárásokkal fejlesztjük gyermekeink kommunikációs kultúráját, szövegértési-szövegalkotási kompetenciáját és logikus gondolkodását.

A TÁMOP-3.1.7-11/2 pályázat jóvoltából intézményünk felkészül a kompetencia alapú oktatással kapcsolatosan a referencia-intézményi munkára. A projekt lehetőséget nyújt e szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására, a hálózati tanulás referencia-intézményi munkaformáinak beépítésére a mindennapi gyakorlatba, a tanácsadói munka kialakítására. Pedagógusaink szakmai továbbképzéseken vesznek részt, melyeken képessé válnak meglévő tapasztalataik, tudásuk átadására, biztosítva ezzel a kompetencia-alapú oktatás minél szélesebb körben történő elterjesztését. Az intézmény fejlesztési terve tartalmazza a referenciaintézményi szerep ellátásához szükséges képzéseket, feladatokat, melyben mintegy 29 pedagógus érintett. A megismert szervezési módszereket, attitűdöket kollégáink helyi konzultációkon adják majd át egymásnak.