A könyvtár rövid története

1970. május 30-án „100 klubkönyvtárat az országnak” mozgalom keretében került sor az újdombóvári klubkönyvtár létrehozására.
Az intézmény költségvetésileg a járási könyvtárhoz tartozott, az akkori igényeknek megfelelő felszereléssel, technikával, mintegy nyolcezer kötetes könyvállománnyal és huszonötféle periodikával.
1981. szeptember elsejével került sor intézményrendszeri változásra. A hetvenes évek utolsó éveiben az oktatási és közművelődési intézmények összevonásával létrejött az általános művelődési központok hálózata, mely az óvoda, általános iskola, könyvtár és művelődési ház egységét jelentette. Az újdombóvári három intézmény is csatlakozott ehhez, József Attila Általános Művelődési Központ titulussal.
Összevontuk az iskola és a klubkönyvtár könyvállományát, a könyvtárban rendszeresek lettek a tanórák.
1997-ben az Önkormányzat napirendre tűzte a klubkönyvtár fennmaradásának megtárgyalását és főként anyagi okokra hivatkozva, megszüntette az intézményegységet és az ÁMK tervezetet.
A könyvtár anyagának egyharmad része ifjúsági szak és szépirodalom, kézikönyvek, lexikonok az iskolai könyvtárat alapozták meg, egyharmad része a városi könyvtárba került, az elhasználódott és többpéldányos művek nagy része a MÉH telepre került.