Dokumentumok

Közzétételi lista letöltés
SZMSZ letöltés
Házirend letöltés
Pedagógiai program letöltés
Helyi tanterv letöltés
Helyi tanterv (NAT 2020) letöltés
Éves munkaterv letöltés
Év végi beszámoló letöltés
Szakmai alapdokumentum letöltés
Intézményi egyéb versenyek jegyzéke letöltés
Országos kompetenciamérés eredményei letöltés
Az osztályozó vizsgák követelményei letöltés
Továbbtanulási statisztika letöltés
Öko Munkacsoport munkaterve letöltés
Öko Munkacsoport beszámoló letöltés
Egészségnevelési program letöltés
Környezeti nevelési program letöltés
Iratkezelési szabályzat letöltés
Panaszkezelési szabályzat letöltés
DIGITÁLIS MUNKAREND, DIGITÁLIS OKTATÁS – NÉHÁNY SEGÍTŐ GONDOLAT letöltés
ÚTMUTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSHEZ letöltés
Köznevelési eszköz- és felszerelésjegyzék letöltés
TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL SZÜLŐNEK HETI 2 TESTNEVELÉS ÓRA ALÓLI FELMENTÉSHEZ letöltés