BEISKOLÁZÁS
2021/2022-es TANÉV

Tisztelt Szülők!

Ezúton is szeretnénk megköszönni Önöknek, hogy bizalmat szavaztak iskolánk felé és gyermeküket iskolánkba íratták.

A leendő első osztályos tanulók felvételről szóló kiértesítése ezen a héten, de legkésőbb a jövő hét elején megtörténik. Az írásbeli értesítő leveleket postára adtuk, hamarosan kézbesítik őket.

A tankönyvosztásról, a diákigazolvány igénylés menetéről, az étkezési nyilatkozatok megtételéről, a beiratkozási dokumentáció leadásáról és a további tanévkezdési teendőkről hamarosan itt a honlapunkon tájékoztatjuk Önöket!

 

Kedves Szülők! Kedves leendő elsősök!

A tanulók intézményünkben emelt szintű testnevelés, általános tantervű (sakkpalota programmal) és német nemzetiségi oktatásban vesznek részt. Diákjaink egész napos iskolai rendszer keretében tanulnak, ami azt jelenti, hogy alsó tagozaton a tanítási órák és más foglalkozások arányosan délelőtt és délután zajlanak, míg felső tagozaton tanórán kívüli tevékenységeket szervezünk a napköziben. Az oktatás így 16 óráig tart.
Kiemelt feladatunk a tehetségek felismerése és gondozása, mely a tanítási időbe beépítve történik sokféle tevékenységgel.
Iskolánkban reggeli (6:30-7:30 között) és délutáni ügyeletet (16:00-17:00 között) is biztosítunk a tanítási órák előtt és után.

A fennáló világjárvány miatt személyesen nem találkozhatunk, ezért figyelmükbe ajánljuk tájékoztató füzetünket, iskolánk honlapját és facebook oldalát, valamint bemutatkozó filmjeinket, hogy bepillanthassanak intézményünk életébe.

A beiratkozott tanulók számától függően a 2021/2022-es tanévben az első évfolyamon tanítók lehetnek:

Szeretettel várunk minden kedves beiratkozó kisdiákot iskolánkban!

Válassz minket,

légy „józsefattilás”!

Elérhetőségeink:
Dombóvári József Attila Általános Iskola
7200 Dombóvár, Fő utca 42-44.
iskola@jozsefa-dombovar.hu
74/466 047 (titkárság 26-os mellék)