Könyvtárunk szolgáltatásai

Cím:
Dombóvári József Attila Általános Iskola
7200 Dombóvár, Fő u. 42- 44

Elérhetőség: 
E-mail: konyvtar@jozsefa-dombovar.hu
Telefon:06-74-466-047/29 mellék

Nyitva tartás (kölcsönzési idő):
Hétfő: 14.25-16.00
Kedd: 14.25-16.00
Szerda: 9.50-10.35
Csütörtök: 13.35-16.00

Szolgálandó közösség:
Az iskolai könyvtár szolgálandó közössége az iskola valamennyi tanulója és dolgozója. A pedagógusok folyamatos felkészülését, szakmai ismereteik gyarapítását, a tanulók tanulmányi munkájának segítését és szabad idejük hasznos eltöltését, az olvasóvá nevelést hivatott segíteni.

Könyvkölcsönzés:
A könyvállomány jelentős része gyermek- és ifjúsági irodalom, gyermekeknek szóló ismeretterjesztő kötetek, ill. pedagógusoknak szóló szakkönyvek. Az iskola tanulói és dolgozói gyakran kölcsönöznek könyveket. A kölcsönzési idő 1 hónap, de hosszabbításra is van lehetőség.

Helyben használat:
Az iskolai könyvtár értékes lexikonokkal, szótárakkal, enciklopédiákkal, kézikönyvekkel is rendelkezik. Mód van ezek olvasótermi használatára is. Könyvtári órákon vagy önálló kutatómunkákban szívesen alkalmazzák ezt a lehetőséget is tanulók és pedagógusok egyaránt.

Könyvtári órák:
A könyvtáros, a tanító és a szaktanár is tarthat könyvtári órát. A könyvtáros megismerteti az alsós tanulókkal a könyvtárat, a könyvek elrendezését, a kölcsönzés szabályait, s ezen az órán beiratkoznak a kicsik. Könyvtári óra a tananyaghoz kapcsolódó is lehet. Ilyenkor a gyerekek a tananyag feldolgozásakor kihasználják a könyvtár által nyújtotta kutatási lehetőségeket. Dráma és báb foglalkozások helyszínéül is jól szolgál.

Kutatás:
Versenyekre készüléskor, feladatlapok megoldása alkalmából, diplomamunkák elkészítésekor a helyben használat mellett, egyéb lehetőségek is adódnak: Internet használat, videó- és DVD- filmek megtekintése.

Versenyek:
Versenyek iskolai fordulóinak lebonyolítására is megfelelő környezetet nyújt a könyvtár barátságos helyisége. Pl. mesemondó verseny, versmondó verseny, német szépkiejtési verseny, szellemi vetélkedők stb.

Technikai adottságok:
A könyvtár rendelkezik házimozi-rendszerrel, így lehetőség van videó- és DVD- filmek megtekintésére. A számítógép alkalmas dokumentumok elkészítésére és internet használatra is. Rendelkezünk egy fénymásolóval is, melynek segítségével feladatlapokat készíthetünk.

Kiállítások:
Évente 1-2 alkalommal kiállítást is szoktunk rendezni a könyvtár előtti folyosón és a könyvtár termében. Volt itt már festmény-, grafika-, fotó-, maci-, népművészeti-, foltvarró-, és iskolatörténeti kiállítás is.