Rövid történet

SONY DSCAz újdombóvári iskola 2005-ben ünnepelte önállósodásának 80. és az iskolaépület felszentelésének 75. évfordulóját.
Az első iskola – Dombóvár tagiskolájaként – egy osztállyal 1922. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuját. Ezt a MÁV fogadta be és adott helyet az attól kezdve egyre növekvő gyermeklétszámú iskolának. 1925-ben lett az akkor már 5 tantermes iskola önálló, élén igazgatóval.
1929-ben nagyobb részt közadakozásból 8 hónap alatt felépült az akkor nagyon korszerűnek számító 6 tantermes, 2 tanítói lakást is magába foglaló iskola. A tanítás az új épületben 1929. október 1-jén kezdődött, a hivatalos felszentelésre 1930. május 1-jén került sor.
Az újdombóvári iskola mindig állami, illetve helyi fenntartású intézmény volt. Ennek ellenére a harmincas évek elején – a település templomának felépítéséig – helyet adott a római katolikus hívek vallásgyakorlásához, az épület tetején kialakított toronyból harangszó is szólt.
A vasút fejlődésével a falu egyre nőtt, a gyerekek száma is emelkedett. A nyolcosztályos oktatás bevezetésekor az iskola már szűknek bizonyult. A múlt század hatvanas éveinek ipartelepítésekor az újdombóvári területen kaptak helyet a gyárak és üzemek. Nagyarányú beköltözés, házépítés kezdődött. Az iskola egyre szűkebb lett. A tanítói lakásokból tantermeket alakítottak ki, az udvaron ideiglenes osztálytermek (faházak) épültek, tanítás céljára igénybe kellett venni az egykori községháza – később művelődési ház – szobáit is.
Az akkori városi vezetés úgy látta, hogy a városrész nevelési, oktatási, közművelődési intézményeinek összevonásával – általános művelődési központ kialakításával – a lehetőségek megsokszorozódnak. Intézményünk 1996-ig ÁMK-ként dolgozott.
Az iskolában a zsúfoltság, a napi kétműszakos oktatás mindenki előtt ismert volt, a felújítás és bővítés szükségességét elismerték. A téma többször volt a város vezető testülete előtt: más feladatokat mindig fontosabbnak ítéltek, ezért az iskolaépület rendbetételét elnapolták.
Végre 1988-ban sor kerülhetett a régi épület felújítására, új szárnyak építésére. Mindez négy évig tartott, közben zajlott a rendszerváltás is, a tanítás folyamatosan ment, igyekeztünk minőségi munkát végezni. Az iskola történetének legnehezebb éveit éltük át.
A nehézségek ellenére szakmai munkánk színvonala nem csökkent, új kezdeményezéssekkel bővítettük pedagógiai tevékenységünket:
– kilencedik és tizedik osztályt, majd speciális szakiskolai képzést indítottunk az általános iskolát befejezett, de még tanköteles, ill. tovább nem tanuló lányoknak, fiúknak 1996-ig
– több mint 10 éve indítottuk matematika tagozatunkat 4. évfolyamtól kezdődően
– 1996-ban testnevelés tagozatos oktatást kezdtünk az első osztálytól felmenő rendszerben
– emelt szintű németet és angolt választhatnak az érdeklődő tanulók
– partneriskolai kapcsolatot alakítottunk ki 1993-ban a németországi Bad Mergentheim város Kopernikus Realschule-val, amely lehetőséget biztosít a tanítványaink számára, hogy eredeti német nyelvi környezetben gyakorolják a németet
– 2000. szeptember 1-jével kezdtük el a német nemzetiségi nyelv oktatását az első osztályban felmenő rendszerben
– nyolc nyáron át (1993–2000) üzemeltetőként szerveztük a város balatoni ifjúsági táborában a város és városkörnyék iskolásainak üdültetését, ezzel lehetőség volt arra, hogy iskolánk tanulói nagyobb arányban pihenjenek a Balaton partján, hogy német nyelvű és matematika –számítástechnika – angol táborokat szervezzünk
– „Tóparti iskola” programunkban minden tanév megkezdésekor az ötödik évfolyam 3 napot töltött a Balaton partján
– hagyományaink, rendezvényeink, műsoraink, versenyeink, szabadidős programjaink nagyon sok lehetőséget biztosítanak az intézmény használóinak, a város, városrész lakóinak a hasznos, kulturált időtöltésre, kikapcsolódásra
2003. augusztus 1-jétől ismét ÁMK-ként működünk: az iskola, az óvoda és a közösségi ház.
2004. augusztus 31-től az ÁMK egy intézményfenntartó társulás székhely intézménye lett. Hozzánk „csatlakozott” Attala, Nak, Dalmand óvodája, általános iskolája.
2005-ben, egy 120 milliós ROP-os pályázatnak köszönhetően az újdombóvári iskola és óvoda szinte teljes egészében felújításra került.
2006-ban egy 18 milliós HEFOP-os pályázat segít bennünket elsősorban szakmailag megújulni.