DSD I nyelvvizsga

dsd_logo

 

Iskolánkban a 2015/2016-os tanévtől a német nemzetiségi képzésben részt vevő nyolcadikosok számára lehetőség nyílik a DSD I nyelvvizsga letételére.

Mi is a DSD I nyelvvizsga?
DSD I, vagyis „Deutsches Sprachdiplom” egy egynyelvű német nemzetközi nyelvvizsga, amely megfelel a Közös Európai Referenciakeret (KER) A2/B1 szintjének és amely letételére több mint 60 országban van lehetőség.

Milyen előnyökkel jár ez a nyelvvizsga?
• Vizsgahelynek megjelölt intézményként tanulóinknak a vizsga megfelelő létszám esetén az iskolában van
• A tanulóink számára ingyenes
• A saját nyelvtanár vizsgáztathatja a tanulóit
• A szóbeli vizsga előtt a próbavizsgát tartunk
• Sikeres vizsga esetén B1 vagy A2 szintű nemzetközileg elismert nyelvvizsga bizonyítvány szerezhető
• Jó alapokat biztosít a középiskolai tanulmányok megkezdése előtt
• Jó lehetőség a tanulók szintfelmérésére
• Megszerzése előnyt jelent, ha a nyelvvizsga tulajdonosa németországi felsőoktatási intézménybe jelentkezik

Milyen részekből áll a nyelvvizsga?
Mint minden nyelvvizsga, a DSD I nyelvvizsga is két részből áll, egy írásbeli és egy szóbeli részből. Az írásbeli részt az ország összes érintett intézményében ugyanabban az időpontban írják meg a nyolcadikosok.
Az írásbeli vizsgarész további három részből tevődik össze: olvasott szöveg értéséből, hallott szöveg értéséből és szövegalkotásból. A szövegértés és hallásértés vizsgarész 5-5 szövegből áll, a szövegalkotás során egy adott témáról kell a felsorolt szempontok segítségével egy összefüggő szöveget írni. Az írásbeli részt központilag értékelik Németországban.
A szóbeli vizsgarész lebonyolítására más időpontban kerül sor. A szóbeli rész, amely egy szóbeli bizottság előtt zajlik, két részből tevődik össze. Az első feladatban a vizsgázóknak egy előre összeállított kérdéskatalógus alapján feltett kérdésekre kell válaszolniuk. A második rész egy előre elkészített prezentáció bemutatásával kezdődik és a téma alapján felmerülő kérdések megválaszolásával zárul.